1/4 Vispārējā informācija

Informācija par dalībnieku

Norādiet, kuras nometnes, nedēļas un kurās norises vietās dalībnieks apmeklēs!


Informācija par dalībnieka vecākiem/ aizbildņiem

Ārkārtas situācijas kontaktpersona

Gadījumos, ja ar dalībnieka vecākiem/aizbildņiem neizdodas sazināties


Papildu jautājumi

Nometnes pirmajā dienā Jums būs jāuzrāda izvēlētā karte!