1/4 Vispārējā informācija

Informācija par dalībnieku

Norādiet, kuras nometnes, nedēļas un kurās norises vietās dalībnieks apmeklēs!

✓ Derīgs

Informācija par dalībnieka vecākiem/ aizbildņiem

✓ Derīgs

Ārkārtas situācijas kontaktpersona

Gadījumos, ja ar dalībnieka vecākiem/aizbildņiem neizdodas sazināties

✓ Derīgs

Papildu jautājumi