1/4 Vispārējā informācija

Informācija par dalībnieku

Lūdzu, norādiet kuras nedēļas dalībnieks apmeklēs!


Informācija par dalībnieka vecākiem/ aizbildņiem

Ārkārtas situācijas kontaktpersona

Gadījumos, ja ar dalībnieka vecākiem/aizbildņiem neizdodas sazināties


Papildu jautājumi

Nometnes pirmajā dienā Jums būs jāuzrāda derīga 3+ Ģimenes karte!